Gå til hovedindhold

VIP 2 på nettet

Gå til søgning
VIP2 på nettet
  
VIP 2 på nettet > Om_projektet > Om_projektet  

Titellinjebillede på webdelsside
Om projekterne

  Om projektet
  Erfaringer og resultater
  Nyhedsbreve
  Fredensborg
  Gladsaxe
  Slagelse
  Aabenraa
  Århus
  Værktøjer og metoder
  Jobpakker
  Pjecer
  Gode historier

Om projektet

 

I december 2006 indgik regeringen, arbejdsmarkedets parter og de kommunale parter en ny 4-partsaftale om bedre integration. Som følge af aftalen, gik DA, LO og KL sammen om et fælles metode- og videndelings-projekt, som løb fra den 1. april 2007 til 15. juni 2010, de sidste 6 måneder foregik med henblik på videndeling og -formidling.

 

Projekt VIP2 fortsatte hvor Projekt Virksomhedsrettet Integration slap, der var derfor mange erfaringer at udbygge, værktøjer at skærpe, redskaber at forfine og ikke mindst nye metoder der skulle prøves af.

 

Projektet var opdelt i to hoveddele; En dialog- og videnformidingsdel samt en metodeafprøvning og metodeudviklingsdel.

 

Udfordringen i dette projekt var i høj grad at videreføre de tidligere erfaringer til både afprøvning og til udvikling af nye metoder. Samtidig var der fokus på løbende videndeling, ikke blot mellem de fem metodekommuner, men også med landets øvrige kommuner, jobcentre og lokale beskæftigelses råd, LBR.

 

Hver af de fem metodekommuner udviklede målgrupper samt mål for projektet, disse mål finder du ved at klikke på hver af kommunerne.

 

Tidligere har man ofte sammenlignet sig med nabokommunen, som ikke nødvendigvis har de samme rammer og forudsætninger som ens egen kommune. Derfor sammenlignede vi i VIP2, kommuner med samme rammevilkår. Disse sammenligninger kan du også finde på hver af kommunernes side, ved at klikke i venstre menuen.

  Målgruppe
  Organisering